Koor Exaudi

Koor Exaudi is een enthousiast koor uit Westkapelle, bestaande uit ongeveer 35 mannen en vrouwen.
Het koor is in 1976 opgericht. Het repertoire bestaat uit gedragen liederen en vlotte aanstekelijke gospelliederen, zowel Nederlands- als Engelstalig, acapella of met pianobegeleiding.
Wij verlenen medewerking aan kerkdiensten en andere activiteiten, waaronder Middelburg Volkoren
Het koor staat onder leiding van Moritz Benschop.
De pianobegeleiding wordt verzorgd door Lenie Stokman-de Graaf.

De koorleden komen niet alleen uit Westkapelle, maar ook uit andere plaatsen op Walcheren.

Repetities

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19:30 tot 21:15 uur, in de Moriakerk, Markt 67 in Westkapelle.
In de wintermaanden van 20:00 tot 21:45 uur Bij de Koster, Markt 65 in Westkapelle.
Wil je een keer een repetitie bijwonen, dan ben je van harte welkom.

Contact

Voor contact kun je een email sturen naar KoorExaudi@gmail.com. Als je er een telefoonnummer bij vermeldt, dan nemen we telefonisch contact op. Anders krijg je een reactie via e-mail.